Tubusse und Formschulter
Skulderoverflaten er tilpasset filmen, for alle slags posetyper, egnet til pakkemaskiner av andre leverandører
Drucker MZ4
Printer siste forbruksdato, produksjonsdato og ligende, høy printkvalitet


kein Bild
Posen er stabilere med sveiste kanter, kan monteres på horisontale eller vertikale pakkemaskiner
Einleger VO1
Forsyner pakkemaskiner automatisk med emballasje, innleggeprosessen justeres av pakkemaskinen
Verschliesseinrichtung UZ1
Lukker emballasjen automatisk med lokk, kan justeres for lokk i forskjellige størrelser