Pozioma maszyna pakująco-prasująca LZ330 słuzy do pakowania w materiały izolacyjne siana, słomy.

Maszyny PL1 i MH7 zostały zaprojektowane do pakowania produktów w wcześniej przygotowane opakowania.

SME to pozioma maszyna do pakowania węża przeznaczona do pakowania towarów jednostkowych i luzem w worki.