snekove davkovaci vahy avs
 

Avtomatik yoxlama tərəzileri SW1, SW2, KV3 və KV4 malların çəki nəzarəti üçün istifadə olunur. Onlar əsasən qida, kimya və əczaçılıq sənayesində və maşınqayırmada istifadə olunur.

Texniki parametrlər

M aşinin növü KV1 KV2 KV3 KV4
Performans (əd / dəq) . maks. 120 maks.100 maks. 80 maks. 20
A ğırlıq intervali 10 g - 1200 g 30 g - 3000 g 180 g - 18 kg 500 g - 50 kg
Təchizatı gərginlik 3 x 230 V/400 V - 50 Hz 3 x 230 V/400 V - 50 Hz 3 x 230 V/400 V - 50 Hz 3 x 230 V/400 V - 50 Hz
M aşınin çəkisi (kg) 150 150 150 150
Ölçüləri u x h x e ( mm)
malın ölçüsünden asılı olaraq malın ölçüsünden asılı olaraq malın ölçüsünden asılı olaraq malın ölçüsünden asılı olaraq

Qablaşdirma növləri

Maşınin növü KV1 KV2 KV3 KV4
Paket
Çuval    
Qutu
Qab
Banka
Vedrə
   

Təsvir

Q ablaşdırılmış malin faktiki çəkisinin izlənməsi
İcazə hüdudlarından kənar ağırlıqda olan məhsulların aşkarlanmasi
Statistik məlumatların hesablanması
Müxtəlif ağırlıq intervallari
Elektrik müdafie IP 44
Vəziyyətin diagnostikasi
Bütün funksiyaların nizamlanmasi nəzarət panelinde olunur
Maşınin bütün hissələri səhiyyəye zərərsiz səthi təbəqələrlə qorunur
Müxtəlif uzunluqlu və enlikli konveyer kəmərləri
Mövcud istehsal xəttlərinə qoşulmaq imkanı

Aksesuarlar

Metal ayarlayan
Malların düzləndirilməsi üçün xidmet xəttləri

Üstünlüklər

Dispenserlə  birlikdə daha dəqiq dozaj verir
Nəzarət panelində funksiyaların asan qəbulu
Mobil icra
Müxtəlif qablaşdırma növləri üçün parametrlərin   hafızəsı
Əməliyyat dilinin   seçimi - standart 5 dil
PC , printer, LAN qoşulmaq imkanı